ePOH

elektronik Pelaporan Online Hebahan

(A) Keterangan Umum Program

(B) Dokumen Sokongan

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.

Nota: Bagi program SULAM dan Knowledge Transfer Program (KTP i.e. STEM, seminar atau perkongsian bersama komuniti luar UiTM), sila muatnaik Community Engagement Impact (Star Rating) Report dan Laporan Projek Penyelidikan/Perkongsian Ilmu Dengan Komuniti (boleh didapati dari link: https://tinyurl.com/ICAN-KOMUNITI)

Nota: Bagi pelaporan aktiviti MOU/MOA sila muat naik Laporan Aktiviti Penyelidikan Di Bawah Perjanjian (boleh didapati dari link https://tinyurl.com/ICAN-INDUSTRI)

(C) Maklumat Pelapor